Inleiding: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester

Mensen met een vernieuwd hart en vernieuwd leven vertonen ook een nieuwe levensstijl. Zij zijn daarin een leesbare brief, een levend bewijs van het Koninkrijk.

Gelovigen worden in het Nieuwe Testament getypeerd als ‘nieuwe schepping’. Tegelijk zijn we rentmeester van deze schepping. De aarde en al het leven is aan de mens toevertrouwd om er goed voor te zorgen, haar liefde te bewijzen als schepping van God, haar verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen voor mens en wereld. Duidelijk is dat de westerse levensstijl en welvaartsmaatschappij die aarde in gevaar brengt. Om goede beheerders van de aarde te zijn, is een andere stijl nodig.

Geheel anders

Met elkaar kunnen christenen bedenken wat een goede omgang met de wereld en elkaar betekent. De kerk kan daarin toerusten. Zij heeft toegang tot bronnen van geloof en geloofspraktijken uit de wereldwijde kerk die daarbij helpend kunnen zijn.

De Bijbel geeft tal van aanwijzingen voor een zorgende en verantwoorde omgang met de schepping. Een nieuwe levensstijl vertonen is niets anders dan geloof in praktijk brengen. Dat kan blijken in onze omgang met drank, voedsel, onze tijd, met het milieu, het beheer van goederen. In dat alles vraagt God van ons iets anders te laten zien dan de wereld, iets ‘geheel anders’.

Bevrijd leven

Wie God volgt, ontvangt een dankbaar hart. Een nieuwe levensstijl viert de verlossing in Christus en nodigt anderen uit daaraan deel te nemen. Bevrijde mensen laten zich niet gevangennemen door consumptiedwang of een ijzeren logica van individuele vrijheid, welvaartsvermeerdering en desastreuze exploitatie van de aarde. Ook daarvan zijn volgelingen van Christus bevrijd. De kerk rust toe om een nieuwe levensstijl te vertonen.

Hoe brengen we dit in praktijk?

  1. Als wij nieuw leven ontvangen, dan betekent dit iets voor onze omgeving. Wat betekent het dat ook de schepping geschapen is om God te loven? En wat houdt dit in voor onze omgang met elkaar en de aarde? De kerk rust toe om een andere levensstijl te vertonen in de wereld en onze westerse welvaartsmaatschappij. Maak een agenda voor de kerk.
  2. Breng verhalen en getuigenissen van christenen over een nieuwe levensstijl als volgelingen van Christus bij elkaar. Een nieuw leven leidt tot een nieuwe omgang met de schepping, de wereld waarin wij leven. Wie Christus volgt heeft veel te delen op dit punt.
  3. Bespreek hoe verlangens en patronen die afgestemd zijn op welvaart en consumptie kunnen worden doorbroken. Bedenk hoe radicaal de boodschap van Jezus is op dit punt en wat de opdracht betekent om schatten in de hemel verzamelen.
  4. Oefening: bereken je ecologische footprint, als kerk en van jezelf. Bespreek hoe je deze kunt verkleinen. Bedenk drie inspirerende voorbeelden om hieraan bij te dragen en kies ervoor hier een maand mee te experimenteren.
  5. Bijbeltekst ter overdenking: 1 Timoteüs 6, 3-17. Over tevreden zijn met eenvoud, verleiding van groot geld en genieten van vrijgevigheid.
Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester