Inleiding: Nieuwe toewijding

Aanstekelijk kerkzijn, wat is dat? Er wordt nogal eens over de kerk gesproken op een zorgelijke toon. Er is een verlangen naar een kerk die werkt, een kerk die doet wat ze zegt, een kerk die keuzes maakt vanuit radicale verbondenheid met Christus.

De kerk is daarom een oefenplaats. Een plaats waar de zes geloofspraktijken worden geoefend en beoefend die centraal staan in deze cursus. In de kerk wordt een begin gemaakt met een nieuw bestaan, zoals God het bedoelt. Hoe doen we dat in onze tijd? Wat merkt de wereld daarvan?

In deze afsluitende en verdiepende module wordt dieper ingezoomd op de vraag wat een praktijk is, wat we met praktijkvelden bedoelen en wat de theologische wortels zijn van Kerk2030. Voor nog meer verdieping verwijzen we graag naar het boekje De kerk als oefenplaats. Pleidooi voor een vernieuwende manier van kerkzijn. Het boekje kun je gratis downloaden.

In de eerste video laat Roel Kuiper zien dat het bij kerkvernieuwing in de eerste plaats gaat om nieuwe toewijding aan Jezus Christus, de Koning van de wereld en de Koning van de kerk. Alleen daarvan wordt de kerk nieuw. Als het om de kerk gaat, zijn we vaak in de mineur. Daarom is nieuw geloof, nieuwe hoop en nieuwe liefde nodig.

De kerk is soms een middel in onze hand geworden, maar is het ook een middel in Gods hand? Hoe wakkeren we het vuur weer aan? Hoe vinden we een nieuwe taal om samen op nieuwe golflengte te komen? Kerk2030 denkt dat de zes praktijkvelden daarbij kunnen helpen. Die brengen ons bij het doen van het geloof: geloven doe je samen. Door ons in te zetten komt ons hart weer in beweging en leren we de waarheid van binnen kennen.

1. Luister naar het lied ‘Heilige Geest van God (Sela):

2. Bekijk de volgende video over het verlangen naar kerkvernieuwing:

3. Beluister het verhaal van Roel Kuiper in de video bovenaan deze pagina.
4. Spreek met elkaar over de tekst uit 1 Johannes 3. Wat zegt deze tekst jou, hoe pas je deze zelf toe? Hoe zou de kerk moeten leven uit haar roeping?
5. Luister naar het lied ‘O kerk sta op’ (Opwekking 704):

Terug naar: Geloven doe je samen > De kerk als oefenplaats