Inleiding: Toegewijd en heilig leven

Bij een nieuw leven uit genade, hoort de toewijding aan de weg van Christus en Zijn Koninkrijk. Je geeft daarin jezelf. Wees als Christus. Geef jezelf. Doe dat uit liefde. Dat is je godsdienst (Hebreeën 10). De kerk helpt daarbij. Zij laat in haar onderwijs zien wat deze toewijding betekent. Hoe leef ik dicht bij God? Hoe leef ik heilig in de wereld?

De kerk rust ook toe om God te dienen in alle praktijken van ons leven. We worden daartoe geroepen door Christus zelf. Zijn Koninkrijk omvat het hele leven, dus ook ons dagelijks bestaan. In een toegewijd bestaan krijgt ons christelijk leven handen en voeten.

Christenen bidden

Dat toegewijde leven verbindt met God. Dat uit zich om te beginnen in ons gebed. Christenen bidden. Zij maken zich daarin klein voor God en richten zich tot God. Zij leven in de verwachting dat Hij alles goed maakt voor ons, door Zijn genade. In een toegewijd leven gaan we niet achteloos aan God voorbij, maar zoeken we steeds weer Zijn ‘aangezicht’. Wie dat doet, gaat ook de kracht van Gods Geest voelen in zijn of haar leven. Vanuit die kracht kunnen we heilig en toegewijd leven, iedere dag. Zo richten we ons op Hem met overgave en wijden we ons bestaan toe aan Koning Christus, op zondag en door de week, in ons werk en ons privébestaan.

In dat gebed mogen we alles aan God vragen. Christenen vragen om concrete hulp, om genezing bij ziekte, om wijsheid en leiding door de Heilige Geest. Wij vragen of God ons duidelijk wil maken waar we ons kunnen inzetten, en hoe onze gaven ertoe doen in Zijn Koninkrijk. Bidden is vooral Gods genadige en heilzame nabijheid vragen, Zijn kracht om het nieuwe leven te leiden dat Hij belooft.

Wat is er nodig voor deze praktijk?

  1. Leer jezelf met heel je bestaan over te geven aan Christus. Doe dat uit liefde. In dit geven ontvang je veel terug. Maak dat tot de kern van je godsdienstig leven.
  2. Zorg voor een actief gebedsleven, waarin je ditzelfde doet. Start en eindig de dag hiermee. Dat staat gelijk met het brengen van een offer: dat wat je het belangrijkst vindt, breng je bij God. Zoek anderen op met wie je samen kunt bidden, vooral wanneer het lastig is dit in je eentje vol te houden.
  3. Vraag je af welke offers van je gevraagd worden in je dagelijks leven als je je toewijdt aan Christus. Dat is de leefstijl van Gods Koninkrijk. Denk na over je tijd, geld en prioriteiten.
  4. Op welke manier wijden we ons bestaan door de week aan Koning Christus? Denk aan je werk, sportclub of de buurt waarin je woont.
  5. Oefening: spreek binnen je kerk een periode af waarin je met elkaar bidt om nieuwe toewijding, bijvoorbeeld in de 40-dagentijd voor Pasen. Deel mensen die dat willen hiervoor in drietallen in.
  6. Bijbeltekst ter overdenking: Kolossenzen 3, 1-17. Over nieuwe harten, herstelde relaties en toegewijd leven in woord en daad.
Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 3: Toegewijd en heilig leven