Interview met Alvin Plantinga (1)

Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

In de Nederlandse taal was alleen zijn Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme (2014) verkrijgbaar. In 2016 verscheen bij Brevier ook Kennis en Geloof, de vertaling van Knowledge and Christian Belief, dat in 2015 verscheen als kortere en breder toegankelijke versie van Plantinga’s invloedrijke Warranted Christian Belief (2000). Hierin onderbouwt Plantinga met veel argumentatieve kracht zijn stelling dat geloof in God ook 100% redelijk kan zijn als het niet gebaseerd is op bewijzen, argumenten, of andere redenen.

In deze les een interview met Alvin Plantinga door Jeroen de Ridder. Het video-interview is Nederlands ondertiteld.

> In deze cursus – Geloven in God zonder bewijs – worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag over het werk van Plantinga.

Partners: PEP, stichting voor Christelijke Filosofie en het Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions (AKC)

Terug naar: Geloven in God zonder bewijs