Is dít onze God?

Hoe valt het met elkaar te rijmen? De neodarwinistische evolutieleer waarin natuurlijke selectie plaatsvindt, een massaal lijden waarin de sterke het wint van de zwakke, versus de God uit de Bijbel die trouw is, liefdevol, rechtvaardig, lankmoedig, barmhartig. Die oog heeft voor de zwakke: weduwe, wees en vreemdeling.

Maar om te beginnen: klopt ons Godsbeeld eigenlijk wel? Want in de Bijbel zie je dat God inderdaad eindeloos goed en liefdevol is, dat is een constante, maar tegelijkertijd is Hij ook de God die toornt en toeslaat. God, in liefde, voltooit Zijn werk blijkbaar ook met dalen van diepe duisternis. Ja, dat blijft schuren. En juist dan is het belangrijk om te zien naar wat Zijn zoon Jezus deed op het kruis van Golgotha.

Dit is deel 1 van themablok 2 Natuurlijke selectie, creatuurlijk lijden en het karakter van God

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van prof. dr. Erik Peels, en diens antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…