Is dit onze God?

Voorbeeld

Deze les vormt een introductie op de cursus De God van het Oude Testament. De titel geeft weer wat veel christenen kunnen denken wanneer ze het Oude Testament lezen. Is deze God, die straft en zijn volk opdracht geeft andere volken met geweld te benaderen, de liefdevolle God die we aanbidden? Zowel christenen als theologen hebben moeite met dit godsbeeld en worstelen met de schijnbare tegenstrijdigheid in het wezen van God.

In gesprekken met niet-gelovigen laat een God die geweld gebruikt zich moeilijk rijmen met de boodschap van liefde en genade. Met als gevolg dat christenen het Oude Testament liever mijden. De huidige ontwikkelingen in de samenleving met religieus gemotiveerd geweld, maken het er niet beter op. Prof. dr. Eric Peels wil u prikkelen om opnieuw naar de God van het Oude Testament te kijken en het beeld dat ontstaat te onderzoeken in relatie tot de heilsboodschap.

Leestips

  • Peels, H.G.L. (2007). God en geweld in het Oude Testament. Apeldoon
  • Peels, H.G. L. (2007). Wie is als Gij?  Zoetermeer
  • Theologia Reformata, Themanummer De God van het Oude Testament, december 2014
Terug naar: De God van het Oude Testament > Introductie