Wat is jouw vooronderstelling? Het presuppositionalisme (1)

Wat is jouw grote vooronderstelling – je ‘presupposition’ – waarbinnen je wetenschap bedrijft? Wat is je interpretatiekader, je levensbeschouwing? Dat is voor aanhangers van het presuppositionalisme als apologetische methode bepalend voor de wijze waarop zij het gesprek met ongelovigen aangaan.
Omdat Christus Koning is van de hele werkelijkheid, is de enige manier om zicht te krijgen op de werkelijkheid vanuit Christus, de verlossing en Gods bijzondere openbaring.

De Amerikaanse hoogleraar apologetiek Cornelis van Til (1895-1987) en zijn bekende leerling Francis A. Schaeffer zijn belangrijke vertegenwoordiger van deze opvatting. Zij zochten daarom steeds de confrontatie, zowel met de wereldbeschouwing van ongelovigen – met wie zij in hun visie geen enkele ‘common ground’ deelden -, als met andere vormen van apologetiek.

In deze eerste aflevering neemt prof. dr. Wim van Vlastuin je mee in de uitgangspunten van deze apologetische methode en de praktische gevolgen ervan. Aflevering 2 bevat een evaluatie.

Leestip

Wim van Vlastuin, ‘Presuppositionalisme’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).

Terug naar: Verantwoord geloven > Methoden