Je inzetten voor de bloei van de buurt

Gods Koninkrijk zichtbaar maken in een nieuwe levensstijl, hoe ziet dat eruit? Hoe zijn we goede rentmeesters? Dorina Nauta laat in dit kerkmoment iets proeven van de weerbarstige praktijk, van de spanning tussen de ideale wereld zoals God haar heeft bedoeld en de gebrokenheid waar we (nog) mee te maken hebben.

In dit kerkmoment gaat het over het samengaan van woord en daad in een nieuwe levensstijl, elke dag opnieuw. Zodat mensen door onze levens heen, door onze ‘heilzame presentie’, Jezus Christus kunnen ontmoeten.

1. Luister eerst naar de introductievideo bovenaan deze pagina.
2. Beluister vervolgens de video van Dorina Nauta:

3. Bespreek met elkaar de volgende vraag: Waar zie jij hoopvolle tekenen van Gods Koninkrijk in de levens van mensen? Noem concrete voorbeelden.

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester