Jesaja

Veel christenen vinden het boek Jesaja moeilijk om te lezen en beperken zich tot enkele meer bekende losse teksten. Dat is niet verwonderlijk, want het boek Jesaja is een complex bijbelboek met een eeuwenlange ontstaansgeschiedenis. Desondanks presenteert het zich als een eenheid aan de Bijbellezer.

In deze les brengt prof. Jaap Dekker aan de hand van enkele centrale thema’s de verbanden tussen de verschillende delen van het boek in beeld. Dit kan helpen om de vraag te beantwoorden welke boodschap over God en zijn volk dit boek in zijn huidige vorm aan zijn lezers wil brengen.

Ter verdieping

Jaap Dekker, ‘Eenheid en auteurschap van Jesaja’, in: Koert van Bekkum e.a. (eds.), Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in de Schrift, AS 62 / TU-bezinningsreeks 13 (Barneveld: De Vuurbaak 2013) 129-146.

Presentatie

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Jesaja