Jeugdwerk anno 2025. Hoe ontwikkelingen in de kerk het jeugdwerk veranderen

Hoe kunnen steeds vloeibaarder wordende geloofsgemeenschappen kinderen en jongeren ondersteunen bij geloofsontwikkeling? Wat betekent het toegenomen belang van ouders in geloofsonderricht voor het jeugdwerk van kerken? En: gaat toegenomen missionaire dienstbaarheid eigenlijk wel samen met het inwijdingsideaal van de kerk?

De thematiek van kinderen en jongeren krijgt maar nauwelijks aandacht in bespiegelingen over de kerk en de predikant van de toekomst (zoals ‘kerk naar 2025’ en ‘predikant in 2025’). Terwijl ontwikkelingen in kerk en maatschappij wel degelijk grote invloed hebben op het jeugdwerk. In ‘Jeugdwerk anno 2015’ gaat dr. Jos de Kock erop in.

Presentatie

Terug naar: Jong&Geloven