Jezus’ kruisiging als overwinning

Als we het evangelie van Jezus lezen, zien we dat de strijd gestreden is: Jezus heeft overwonnen. Er is geen vijand waar God niet boven staat of die God niet aan zou kunnen. De overwinning is behaald toen Jezus Christus stierf en opstond uit de dood.

Jezus’ overwinning is daarmee nogal een bijzondere. Juist toen Hij zogenaamd ‘verslagen’ werd door zijn tegenstanders, behaalde hij zijn zege. Niet door de vuisten te ballen, maar door zijn handen te openen.

Deze beweging lijkt tegenstrijdig. Het woord ‘overwinning’ roept vanzelfsprekend het beeld van strijd en geweld op. Daarom de vraag: Om wat voor een strijd gaat het precies en wat betekent het dat de wereld is overwonnen? Maar ook: Wat betekent de wijze waarop Jezus overwinnaar werd voor je leven als leerling van Hem? Hoe kan dit verlossingsmotief van toen nog relevant zijn nu? Wat hebben we aan een overwinning die niets feitelijks oplevert en geen zichtbaar verschil maakt?

Ter verdieping

Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Buijten & Schipperheijn 2014).

Terug naar: Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging