Jezus’ kruisiging als verzoening door voldoening

In dit college, het derde en laatste in de cursus Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, wordt door drie docenten dieper ingegaan op de leer van ‘verzoening door voldoening’.

Reinier Sonneveld noemt tien bezwaren die vroeger en tegenwoordig tegen deze leer worden ingebracht. Hans Burger laat zien dat het element van straf moet worden ingebed in het grotere verhaal van God met zijn schepping. Cees-Jan Smits zal betogen dat deze leer alleen toekomst heeft, als die samengaat met een diep besef van de menselijke onwil om zich te bekeren.

Ter verdieping

Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Buijten & Schipperheijn 2014).

Terug naar: Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging