Jezus’ kruisiging als voorbeeld voor ons

Christenen zijn gewend bij het kruis van Jezus vooral te denken aan wat Hij vóór hen heeft gedaan (zonde, dood en duivel overwinnen), en veel minder aan het feit dat Jezus door zijn kruis hun ook een voorbeeld heeft nagelaten (1 Petrus 2:21-24).

Het kruis verwijst niet alleen naar wat God op Hem deed neerkomen, maar ook naar wat mensen Hem hebben aangedaan en wat mensen ook de volgelingen van Jezus kunnen aandoen.

Jezus is niet alleen Verlosser, maar ook Leermeester, die zijn volgelingen een weg wijst die Hij hun zelf is voorgegaan.

Navolging (toewijding, discipelschap) is lange tijd onderbelicht geweest, maar staat vandaag gelukkig weer op de agenda als aspect van de herleefde belangstelling voor het koninkrijk Gods.

Ter verdieping

Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Buijten & Schipperheijn 2014).

Presentatie

Terug naar: Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging