Jij als Gods schepsel en Gods leiding (6)

Wie zijn wij, schepsels van God, geschapen naar zijn beeld? En hoe zit het met Gods leiding in ons leven? Vragen die Almatine Leene bespreekt in deze videoles.

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

  1. Wat betekent het voor je dagelijkse omgang met mensen om hen als beeld van God te zien?
  2. Hoe omschrijf jij zonde? Komt dat overeen met wat in de videoles naar voren is gekomen?
  3. Bespreek de zeven wegwijzers in het boek. Hoe helpen ze je?

Verdieping

  • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
  • Wim Markus, Mutiple Choice? Over Gods leiding in jouw leven, 2014.
  • Wil Doornenbal, Mens naast God. Wie doet wat?, 2013.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen