Job ontdekt de ware aard van Gods gerechtigheid (4)

Wie is God werkelijk? Daar gaat het uiteindelijk om, óók in de vragen rond het lijden. Met Job ontdekken we dat God niet past in menselijke schema’s en systemen.

God is hoger, dieper, wijzer, dwazer dan wij mensen. Een wijs mens leert God persoonlijk kennen in ontzag voor Hem. Niet meer en niet minder. En last but not least: in deze vierde en laatste videoles over het bijbelboek Job zie je Christus meer en meer oplichten.

Verwerkingsvragen

  • Hoe vat je Jobs zwijgen nu op? Neemt Job alles terug als hij zijn hand op zijn mond legt? (Job 40:4)
  • De gerechtigheid van God is groter en anders dan Job zich kon indenken. Zou je hier een verband kunnen leggen met wat Paulus noemt: de ‘vreemde’ gerechtigheid? (Romeinen 3: 21-26)
  • Vergelijk Job 42: 1-6 eens met Psalm 131. Wat valt je op?

Ter verdieping

Hoofdlijnen van het boek Job

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden.

In de eerste videoles legt Egbert Brink uit wat wijsheidsliteratuur in de Bijbel is. Ook worden we getuige van een bizarre weddenschap. In de lessen 2 en 3 ontmoeten we Jobs echtgenote en zijn vrienden. We komen erachter wat zij van Jobs geruïneerde leven vinden en wat Job er zelf van vindt. En dan, God antwoordt! In de laatste videoles legt Job de handen op zijn mond. Heeft hij het opgegeven? Gaat Job knock-out tegen God? Of …

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Job

Beoordelingen

Een prachtige uitleg van waar het in het boek Job over gaat, vooral de verwijzing naar de gerechtigheid door Jezus.

Anonieme beoordeling

Prachtige serie, complex maar heel troostvol.

Anonieme beoordeling

Zeer leerzaam, maar vooral troostvol en uitzicht naar Christus! Prachtig

Dit is een beoordeling van alle vier de lessen

Anonieme beoordeling

duidelijk, verrijkend, goede presentatie

Jan van Huet Lindeman