Jonathan Edwards: God zien in het hiernamaals

Zien en geloven staan vaak tegen over elkaar; bij Jonathan Edwards niet. Hij schreef veel over de visio beatifica, het zien van Gods zaligheid, en keek ernaar uit.

Hans Boersma neemt je op eenvoudige en aansprekende manier mee in het denken van Jonathan Edwards over het zien van God. Eens stond dat in het centrum van de theologie, maar in de Reformatie verdween het. Edwards kwam er in de 18e eeuw op terug en legde daarbij zijn eigen accenten: hij trekt het zien van God in het hiernamaals ons leven van nu binnen en verbindt het onlosmakelijk met Jezus Christus.

De video is in het Engels. Met de CC knop (Close Capture) onderin de video is Nederlandse ondertiteling aan en uit te zetten.

Verwerkingsvragen

  • Hoe kijk jij uit naar het hiernamaals? Hoe heeft het ‘zien van God’ daarin een plek?

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu