Kerken in de participatiesamenleving

Veranderingen in de verzorgingsstaat bieden ruimte aan particulier en kerkelijk initiatief. Dit college baseert zich op de resultaten van onderzoek naar de veranderende rol van diaconaat. We staan stil bij wat kerkleden zelf willen en welke mogelijkheden dit biedt voor nieuwe diaconale initiatieven.

Ter verdieping

Presentatie

Terug naar: Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen