Gezien de feiten (2)

Bestel het boek

Onderzoekspresentatie deel 2

We worden meegenomen in de ledentallen van kerken. Welke trends zijn er te ontdekken? Wat zijn de oorzaken van krimp? Welke demografische ontwikkelingen spelen mee?

Een presentatie van kwantitatief onderzoek van het Praktijkcentrum door Merijn Wijma.

 

Aan de slag

In de presentatie gaat het over het statistisch in kaart brengen van de ontwikkeling van het lidmaatschap van kerken. Hopelijk zijn dit niet alleen droge cijfertjes, maar kun je die cijfers ook gebruiken om een beeld te krijgen van je eigen gemeente en om aan de hand daarvan uit te vinden wat belangrijk is voor jouw gemeente. Om die onderwerpen te verkennen, zijn hier een paar vragen die je kunt gebruiken:

  1. In de presentatie ging het alleen over cijfermatige groei. Wat is volgens jullie de waarde daarvan? En hoe verhoudt dat zich tot spirituele groei? Wat vinden jullie het belangrijkst?
  2. Vraag aan de scriba of je wat geanonimiseerde gegevens mag gebruiken van jullie gemeenteopbouw. Met hoe veel leden is jullie gemeente toegenomen of afgenomen in de afgelopen tien jaar? Kan je ontdekken waar die groei of krimp precies vandaan komt? Hoe veel doopleden en belijdend leden zijn er? Wat is de leeftijdsopbouw van jullie gemeente?
  3. Als je samen kijkt naar deze statistieken, wat valt jullie dan op? Wat denk je dat het betekent voor jullie gemeente?

Terug naar: Mij niet meer gezien