Gezien de feiten (3)

Bestel het boek

Onderzoekspresentatie deel 3

Van cijfers naar mensen. Welke redenen geven mensen om de kerk te verlaten? En welke oorzaken wijzen gemeenteleden aan voor hun vertrek?

Een presentatie van het onderzoek ‘Stille kerkverlating’ (2018) van het Praktijkcentrum door Hayo Wijma.

 

Aan de slag

In de presentatie van het onderzoek ‘Stille Kerkverlating’ is verteld over de redenen van mensen om weg te gaan uit een kerk en hoe ze zich voelen als ze wel blijven.

  1. Overwegen jullie wel eens om weg te gaan uit jullie plaatselijke kerk? Of minder rigoureus: hebben jullie wel eens bedenkingen bij jullie kerk? Wat zijn die bedenkingen?
  2. Mocht je wel eens twijfelen aan je plaatselijke kerk: wat maakt dat je toch blijft? Hoe kan je die waardering het beste delen met anderen die het moeilijk vinden om te blijven?
  3. Uit het onderzoek bleek dat veel mensen het gevoel kregen dat ze geen ruimte kregen om te zijn wie ze zijn en te denken wat ze denken. Ervaren jullie dat zelf wel eens? En andersom: zien jullie andere mensen daar wel eens mee worstelen? Wat doen jullie daar dan mee?
  4. Ook bleek dat twijfels over lid blijven van de gemeente bestaan onder alle generaties, maar met verschillende overwegingen. Hoe zit dat bij jullie?

Terug naar: Mij niet meer gezien