Kerkzijn: samen geloven

 

De kerk is een open en liefdevolle gemeenschap met een boodschap van goed nieuws voor alle mensen. In de kerk vind je volgelingen van Jezus Christus, die hart hebben voor hun Heer, hart hebben voor elkaar en hart hebben voor zijn bevrijdende werk in deze wereld.

Toch kan je zomaar gaan somberen over de kerk. Lang niet iedereen ervaart dezelfde verbondenheid met de kerk en bezoekt regelmatig de wekelijkse diensten. Bovendien ontmoet je soms zoveel verschillende ideeën en wensen over kerkzijn in je eigen kerk, dat je je kunt afvragen wat je eigenlijk gemeenschappelijk hebt. En maak je deel uit van een kring, dan ervaar je misschien dat het nog niet zo eenvoudig is elkaar echt te vinden en te spreken.

Zo is het makkelijker te somberen over de kerk, dan je als levende steen te laten gebruiken bij de bouw van Gods geestelijke tempel. Het is makkelijker om vanaf de zijlijn van alles te vinden, dan samen een heilige priesterschap te vormen, waar je elkaar vergeeft en verdraagt (1 Pet. 2:5; Kol. 3:13), zoals Jezus Christus jou vergeeft en verdraagt.

Kortom: de kerk en jijzelf hebben het nodig om bezield te worden en te blijven. Om vertrouwen te oefenen in onze Vader in de hemel, in de Heer van de kerk. Om na te denken over gemeente-zijn. Terug naar de Bron.

Geloven doe je samen. Je kunt best alleen geloven in God, een individuele spiritualiteit ontwikkelen. Maar in de Bijbel zie je dat Jezus mensen samenroept en dat er christelijke gemeenschappen worden ontwikkeld, rust- en oefenplaatsen in het geloof.

Fris en puur

Door bezig te zijn met deze inspiratiemomenten van Kerk2030 Moment, sta je stil bij de vraag waar je als gemeente staat en waar je naar toe wilt. Hoe kan je kerk zijn in jouw woonplaats, met een groot hart voor onze Heer, elkaar en de wereld waarin wij leven? Het materiaal van Kerk2030 is ontwikkeld om kerken te helpen na te denken over kerk-zijn en ook daadwerkelijk te oefenen in verschillende praktijken die de gemeente van Christus kent.

Het gaat dus om je hoofd, maar ook om je hart en je handen. Met als doel om fris en puur te worden als gemeente. Als het gaat om het zien van Christus en het ontmoeten van God. Fris en puur verlangen naar het ervaren van de kracht van genade. Nadenken over heilig en toegewijd leven.

Een leven uit liefde, gericht op gemeenschap. Waarbij je als christen een herkenbare levensstijl hebt, vol rentmeesterschap, met een dienende én vooruitlopende rol in onze samenleving.

Kans

Geloven doe je samen. Dat gaat niet vanzelf. Soms lukt het gewoonweg niet en gaat er van alles mis. Maar somberen en afschrijven past niet bij een christen die geleid wordt door de Geest van God. De Geest is er op uit om te vernieuwen, te vervullen met genade en vreugde, te ontwikkelen en te inspireren. Daarom biedt deze cursus je de kans om opnieuw je gemeente-zijn te herijken. Een kans om je opnieuw aan elkaar te verbinden in de Geest van Christus.

Bouwstenen

Bezinning is goed, maar niet genoeg om de praktijk te veranderen. Daag jezelf en zo mogelijk de groep waarmee je deze cursus volgt daarom uit om gedurende deze cursus bij iedere geloofspraktijk – waarvan er in deze cursus zes aan de orde komen – concrete bouwstenen te formuleren. Zodat je de bezinning  omzet naar een praktische uitwerking. Dan blijft het niet bij mooie woorden of goede gedachten, maar je bedenkt ook hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Zo zal het bijvoorbeeld gaan over ‘Christus zien en God ontmoeten’. Dat gaat over de eredienst, maar ook de persoonlijke ontmoeting met God. Formuleer na de bezinning steeds enkele concrete bouwstenen hoe je invulling wilt en kunt geven aan deze praktijk.

Terug naar: Geloven doe je samen > Een Bijbelse visie op kerkzijn