Kerkzijn: steeds opnieuw beginnen

Hoe houd ik het vol? Waaraan ontleen ik mijn houvast als het gaat om de kerk? Misschien is het wel dat ene zinnetje uit die oude Psalm, dat we ‘slechts leven op de adem van Zijn stem’.

Als we als kerk opnieuw willen beginnen, hebben we steeds weer die adem van God nodig, dan ontstaat er nieuw leven en gebeuren er verrassende dingen. Gods adem is niet te controleren, we kunnen ons er slechts aan toevertrouwen. Aan de adem van de Leeuw van Juda.

1. Luister eerst naar de introductie op het thema in de video bovenaan deze pagina.
2. Beluister vervolgens het verhaal van Janneke Burger in de video hieronder:

3. Bespreek met elkaar de volgende vraag: Bij welk van de verhalen (die net voorbijkwamen) merkte jij dat je aanging?
– Matteüs: gerechtigheid bij de doop
– Markus: stemmen tot zwijgen, gebed
– Lukas: de Geest en het genadejaar
– Johannes: feest.
Wat neem je daaruit mee voor je eigen gemeente?

Terug naar: Geloven doe je samen > De kerk als oefenplaats