De visie van Stefan Paas op christelijke missie in een postchristelijke omgeving (2)

Hoe realistisch is het om missionair te zijn in een diep geseculariseerde cultuur? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken?

Stefan Paas’ boek Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving cirkelt rond de vraag hoe het mogelijk is om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden.

Het boek vormt de theologische verwerking van de ervaringen die de auteur opdeed in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. In diep geseculariseerde culturen blijkt nauwelijks behoefte aan God en Jezus, en dromen over massale bekeringen blijken een illusie.

Stefan Paas wil met zijn boek een inspirerende visie bieden voor een christelijke minderheid in een postchristelijke cultuur.

Op 13 november 2015 werd er stevig gedebatteerd over dit boek. De video-opname van Paas’ presentatie van zijn boek, de reacties en de discussie .

In deze video een opname van debatronde 2: Hoe vind je in dit boek inspiratie voor je eigen missionaire praktijk?

Debatronde 1 heeft als thema: Hoe spreekt dit boek in je eigen traditie?

Terug naar: Vreemdelingen en priesters > Debat Klein, vol hoop en zonder illusies