Kunnen we God wel kennen? (3)

Is kennis over God wel echte kennis als we geen ‘harde bewijzen’ voor zijn bestaan hebben? Hoe komen we eigenlijk aan betrouwbare kennis?

Jeroen de Ridder doet in deze videoles uit de doeken dat er twee kennisidealen zijn: het Verlichtingsideaal en het Vertrouwensideaal. Hij zet helder uiteen waar deze idealen voor staan en hoe ze tot elkaar in een gespannen verhouding staan. De Ridder beschrijft Alvin Plantinga’s kenleer als een ‘epistemologie van vertrouwen’. Wie meent dat alleen het redevermogen betrouwbare kennis oplevert, negeert hoe mensen van nature in elkaar zitten.

> In deze cursus – Geloven in God zonder bewijs – worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag over het werk van Plantinga.

Terug naar: Geloven in God zonder bewijs

Beoordelingen

De vraag van de les wordt niet beantwoord.

De vraagstelling wordt omgedraaid. In plaats van in te gaan op de vraag, wordt de vraag zelf als een probleem gezien. Een nogal doorzichtige poging om lastige vragen over het christelijke godsbeeld te vermijden door kritisch nadenken te ontmoedigen.

Oscar Bens