Kuyper in Amerika. De uitnodiging

Aanleiding voor de reis van Abraham Kuyper naar Amerika in 1898 is een uitnodiging van Princeton Theological Seminary om in de zogenaamde Stone-lezingen zijn visie op het calvinisme uiteen te zetten en een uitnodiging van Princeton University om een eredoctoraat in ontvangst te nemen. Maar wie is eigenlijk de man die we volgen op zijn reis door Amerika? Wat maakt deze man zo interessant?

George Harinck schetst Abraham Kuyper als architect van de neocalvinistische zuil in Nederland. Eenmaal in Amerika ontvangt Kuyper zoveel uitnodigingen om te komen spreken dat hij besluit om langer te blijven, om als ‘zendeling’ zijn visie op het calvinisme ook in Amerika uit te dragen.

Kuyper beschouwde Amerika als een ideaal land, dat Nederland en de hele ‘oude wereld’ vooruit was, vanwege de vrijheid om je eigen levensovertuiging uit te leven. En die vrijheid was te danken aan het calvinisme en de scheiding van kerk en staat. Welke verschillen zijn er wat dat betreft tussen Amerika en Nederland?

Terug naar: Kuyper in Amerika