Kuyper in Amerika. Emancipatie

In Amerika ontdekt Kuyper dat vrouwen daar een heel andere maatschappelijke positie innemen dan in Nederland. Dat geeft hem te denken, maar een duidelijke verschuiving in zijn visie op dit punt vindt pas jaren later plaats. Heel concreet wordt dit zichtbaar in Kuypers pleidooi voor passief vrouwenkiesrecht in 1917. In deze tweede aflevering vertelt George Harinck hoe de maatschappelijke ambities en Amerikareis van Kuypers dochter Henriëtte in dit proces wellicht een belangrijke rol hebben gespeeld.

Terug naar: Kuyper in Amerika