Kuyper in Amerika. Nalatenschap

Sinds de jaren 1990 is Kuyper in Amerika begonnen aan een ’tweede leven’: zijn boeken worden gretig gelezen, er verschijnen proefschriften over zijn werk en aan sommige universiteiten wordt Neocalvinisme gedoceerd.

Honderd jaar geleden was dat wel anders. De boodschap van Kuypers zes Stone-lezingen, over de betekenis van het (neo)calvinisme voor het hele leven, werd niet begrepen. Kuyper zag zelf later ook in dat hij het calvinistische karakter van Amerika had overschat.

George Harinck legt in deze video uit dat dit onbegrip alles te maken had met het feit dat in Amerika de splitsing tussen Verlichting en christendom nog niet had plaatsgevonden. De secularisering van de Amerikaanse samenleving in de laatste decennia verklaart tegelijk de huidige honger naar het werk van Abraham Kuyper als een van de weinige theologen die een handvat aanreiken voor wie worstelt met de vraag hoe je je als christen in een seculiere samenleving moet gedragen.

Terug naar: Kuyper in Amerika