Kuyper in Amerika. Nederlandse Amerikanen

Voor emigranten is het altijd een spanningsveld: In hoeverre blijven we wie we waren, en in welke mate passen we ons aan aan de nieuwe cultuur?

In deze video vertelt George Harinck hoe dit eraan toe ging onder de Nederlanders, veelal van orthodox-protestantse achtergrond, die in de 19e eeuw in groepen naar Amerika waren verhuisd. Kuyper ontmoette deze mensen en stimuleerde ze enerzijds om zich zo snel mogelijk aan te passen en bijvoorbeeld Engels te leren, maar om anderzijds de door het calvinisme gestempelde Nederlandse cultuur en geschiedenis te blijven koesteren.

Harinck doet verder uit de doeken hoe Kuyper betrokken werd in de Dutch Mania waarvan rond de eeuwwisseling sprake was in de Verenigde Staten en hoe hij daar garen bij spinde.

Terug naar: Kuyper in Amerika