Kuyper in Amerika. Toen en nu

Toen en nu: op diverse actuele punten blijkt het Amerika uit de tijd van Kuyper niet veel te verschillen van het huidige Amerika. Spanningen en problemen op het gebied van racisme en verkiezingen waren er destijds ook.

Het blijkt interessant om kennis te nemen van de reflecties hierop van iemand als Abraham Kuyper. Hoe dacht die bijvoorbeeld over rassen? George Harinck laat in deze video zien dat Kuyper hierover eigenlijk alleen heeft nagedacht met betrekking tot de kerk – ‘in Christus is Jood noch Griek, Javaan noch Nederlander’ -, maar die bijbelse lijn niet heeft doorgetrokken naar zijn visie op de samenleving. En wat vond Kuyper van de enorme rol die het geld en de partij ook rond 1900 al speelden bij verkiezingen in de Verenigde Staten?

Terug naar: Kuyper in Amerika