Leren stamelen om te leren spreken. Het eigene van gereformeerde spiritualiteit

Hoe verwoord je in de bonte wereld van allerlei geloven het hart van het christelijk geloof? In deze les denken we over het thema ‘Geloven met hart en ziel’ na vanuit apologetisch perspectief.

Het belang van de samenhang tussen leer en leven is gegeven in bijvoorbeeld een kerngedeelte als 1 Petrus 3:8-17. We kunnen met ons leven ontkrachten wat we met onze mond belijden en verdedigen.

Wie niet leert stamelen van verwondering kan het hart van het christelijk geloof eigenlijk niet verwoorden. Al zou je nog zo goed kunnen redeneren. Typerend voor gereformeerde spiritualiteit is dit unieke aspect: God is zeer verheven en zeer nabij. God ‘boven’ ons, God ‘met’ ons en God ‘in’ ons.

Ter verdieping

  • Augustinus, Belijdenissen, diverse uitgaven beschikbaar.
  • J. Hoek, Gereformeerde spiritualiteit, Heerenveen 2012.
  • M.J. Kater, Geloof je dat nu echt?, Apeldoorn 2011.

Presentatie

Terug naar: Geloven met hart en ziel