Maria: lid en beeld van de kerk van Christus

Jezus schept een nieuwe familieband door de band aan Hem als Gekruisigde. Dat is in essentie wat kerkzijn is: dat we aan elkaar gegeven zijn door Christus, dat we elkaar ontmoeten aan de voet van het kruis en dat we leven van wat de Gekruisigde ons zegt. 

Arnold Huijgen gaat in dit kerkmoment in op Maria als lid en beeld van Christus’ kerk aan de hand van Johannes 19, Openbaring 12 en Johannes 2.

1. Luister naar de video met Arnold Huijgen bovenaan deze pagina.
3. Spreek met elkaar door over de volgende vraag: Wat heeft mijn toewijding aan Christus te maken met toewijding aan zijn kerk?

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 3: Toegewijd en heilig leven