Meer dan regels

Ethiek zoekt naar het goede. Niet alleen in moeilijke keuzes die we moeten maken, maar ook in de volle breedte hoe we tegen het leven aankijken. We streven naar gerechtigheid en het goede. Vaak denken we in absolute termen van gebod en verbod, goed en kwaad. Maar dit doet geen recht aan de complexiteit van het leven noch aan de rijkdom van de Bijbel.

Ethiek is een zaak van hermeneutiek (verklaren). Niet alleen in de betekenis van hoe we teksten uitleggen, maar hoe we zelf de fenomenen in ons leven een betekenis geven. Ethiek helpt om beter te kijken en geeft instrumenten voor een helder ethisch gesprek.

In deze les word je ingeleid in vier methoden van kijken naar morele uitdagingen: vanuit principes (geboden); gevolgen; waarden en karakter (deugden). Alle vier methoden hebben lange filosofische tradities. Verder vinden we ze ook terug in de Bijbel zelf.

De reformatorische ethiek heeft zich vaak eenzijdig gericht op geboden en verboden. Dit is zeker niet fout, maar wel een te grote beperking om ethisch nadenken als een hermeneutisch proces te zien en de ethische dialoog met andersdenkenden aan te gaan.

Ter verdieping

  • Patrick Nullens, Verlangen naar het Goede, Bouwstenen voor een Christelijke ethiek (Boekencentrum, 2006).

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Ethiek: meer dan regels

Beoordelingen

Fijn, verhelderend.

Doordat de begrippen ontward worden, wordt het begrip van de msterie groter.

Anonieme beoordeling