Migranten dienen de samenleving

“Als God je ergens brengt, zorgt Hij voor alles wat je nodig hebt.”

Uitgesproken geloof zet aan tot actie. In Nederland wordt het uitspreken van geloof niet altijd direct aan actie gekoppeld en vice versa. In de video vertelt pastor Onaolapo over zijn ervaringen als pastor met een migratie-achtergrond in Nederland. Vervolgens gaan we in het webinar met elkaar in gesprek over verscheidenheid als zegen. Hoe kunnen we als christenen van elkaar leren om in geloof te wandelen?

Karin de Schipper brengt haar ervaringen in vanuit de ontmoetingen die ze heeft met de mensen van de verschillende internationale kerken in Rotterdam.

Voorbereidende opdracht

‘Wandel in geloof en dien God’

Nederlandse gelovigen kunnen van internationale kerken leren om in geloof te wandelen en God te dienen. Laat horen en zien dat je gelooft. Het spirituele en het diaconale, het Woord en de daad horen bij elkaar. Dans, spring, vertel, deel uit wat je hebt, help wie je kan. En bovenal: bid en wees dankbaar. Als God je ergens brengt dan zorgt Hij voor wat je nodig hebt.
Denk er eens over na: wat kan jij leren van migranten over wandelen in geloof en God dienen? Laat het niet alleen bij denken blijven: bid, vertel en ga aan de slag!
Breng ‘Wandel in geloof en dien God’ deze week in de praktijk en schrijf op hoe je dit van dag tot dag doet.

Sprekers

Onaolapo Smith Asubiaro (Glorious chapel international, Rotterdam) en Karin de Schipper (SKIN, Samen Kerk in Nederland)

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk