‘Misschien zitten we er wel naast’ – De zoektocht naar kennis en waarheid in de apologetiek

Het christelijke geloof doet beweringen over wat waar is en over wat wij kunnen kennen. Denk bijvoorbeeld aan de claim dat ‘God bestaat’ waar is en dat de bijbel ons kennis verschaft over de historische gebeurtenis dat Jezus is gekruisigd, gestorven en opgestaan. Met dergelijke claims is het wel nodig om helder te hebben wat we met waarheid en met kennis bedoelen.

In dit college wordt, in aansluiting bij de hedendaagse analytische filosofie, verdedigd dat een robuuste invulling van de concepten waarheid en kennis mogelijk is, en voor de apologetiek ook noodzakelijk. Tegelijk veronderstelt een zinvol apologetisch gesprek de aanvaarding van het feit dat we er misschien wel naast zitten…

Het doel van dit college is de begrippen waarheid en kennis zodanig uit te leggen dat het belang ervan voor de apologetiek duidelijk wordt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan een ander uit kunt leggen waarom een relativistisch waarheidsbegrip onterecht is. Juist omdat het om dé waarheid gaat, is dit belangrijk en waardevol.

Leestips

  • Gert van den Brink, ‘Kennis en waarheid’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).
  • Gert van den Brink, Er is geen God en Philipse is zijn profeet: de onredelijkheid van een atheïst (Kampen: Kok 2010).
  • Tim Keller, In alle redelijkheid: Christelijk geloof voor welwillende sceptici (Franeker: Van Wijnen 2008), hoofdstuk 9 en 13.
  • Kees van der Kooi, Keimpe-Kees van der Kooi, René van Woudenberg, Brieven over God, geloof en zeker weten (Kampen: Kok 2002), hoofdstuk 4.
Terug naar: Verantwoord geloven > Voorvragen

Beoordelingen

Verrassend inzicht

Verdiepend over betekenis van taal

Anonieme beoordeling

Een helder betoog waarom het christelijk geloof mee mag doen in het wetenschappelijk debat.

Vanuit het postmodernisme is er sprake van jouw waarheid, mijn waarheid. Dr. Van den Brink legt uit dat dit een oneigenlijke claim is, maar dat het gaat om (on)waarheid. Hij legt uit wat ware kennis is en hoe zich dat verhoudt tot het christelijk geloof. Met voorbeelden legt hij uit wat een apologeet in huis moeten hebben als het gaat om de begrippen van kennis en waarheid.

Anonieme beoordeling