Narratief-hermeneutisch pastoraat (4)

Het leren begrijpen (hermeneutiek) van een pastorale vraag, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van een pastorant, dat is de essentie van narratief-hermeneutisch pastoraat.

Welke vaardigheden heb je nodig om deze benadering te kunnen toepassen? En waarom past deze vorm van pastoraat zo goed in onze tijd en cultuur én bij het Bijbelse verhaal over God en mensen?

Willem van der Horst en Peter van de Kamp besteden de vierde en tevens laatste videoles in de Basiscursus Pastoraat aan deze vragen. Je ontdekt waarom beide docenten zo gegrepen zijn door het narratief-hermeneutisch pastoraat en krijgt uitleg bij onder meer het toepassen van het pastorale ABC – aansporen, bemoedigen en corrigeren – in specifiek deze vorm van pastoraat.

Verwerkingsvragen

  • Verdient alles wat zich aandient met de term “narratief” ook echt die benaming, gelet op onze definitie?
  • Wat is het achterliggende verhaal bij je eigen mogelijke vragen en pastorale thema’s?
  • Waar liggen bij jou de sterke en zwakke kanten met betrekking tot deze manier van werken in het pastoraat?

Ter verdieping

  • Peter van de Kamp, Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, Utrecht, 2013.
  • Willem van der Horst, Handboek voor pastors, Amsterdam, 2015.
  • Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal, Amsterdam, 2014.
  • Interview op CIP.nl met Willem van der Horst.

Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat is dan ook bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.

Heb je de basiscursus afgerond? Volg dan ook de tweedaagse training in narratief pastoraat: De pastor als tolk en gids.

 

Terug naar: Basiscursus Pastoraat

Beoordelingen

Voor een gewone diaken zonder pastorale scholing gaat dit wat ver, maar….

Het bijzondere zat in de staart. Dat we Gods verhaal op ons verhaal mogen leggen. Breuk en herstel zijn terugkerende pijn- en leerpunten in ons aller leven. Gods verhaal geeft bemoediging en troost: Hij geeft altijd een weg om te herstellen en door te gaan.

Anonieme beoordeling

Mooie afronding van de 4 lessen

Mooie afronding waarin e.a. terugkomt uit voorgaande lessen (vaardigheden, abc) en specifiek wordt gemaakt met het narratieve hermeneutisch pastoraat. De praktijk casus van Rolf is herkenbaar weergegeven en zodoende goed te volgen in m.b.t. de uitleg over deze vorm van pastoraat. Iedereen die iets doet met pastoraat zou ik deze lessen aanbevelen eens te beluisteren.

Anonieme beoordeling