Nederland participatieland? De transities en de praktijk

Het kabinet-Rutte heeft laten weten dat ‘we’ van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij gaan. Wat vinden ‘we’ zelf?

In dit college werpt Marja Jager-Vreugdenhil licht op de transities in het sociale domein die plaatsvonden op 1 januari 2015, de achterliggende beleidsambities en de confrontatie van die ambities met de praktijk.

Ter verdieping

Presentatie

Terug naar: Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen