Online seminar ‘pastoraat bij psychische problemen’

Veel mensen met psychische klachten voelen zich – verdrietig genoeg – binnen hun kerk of gemeente eenzaam, niet begrepen of soms zelfs gestigmatiseerd. Terwijl Jezus juist oog heeft voor de zwakke en in Zijn gemeente kwetsbaarheid een kracht is.

In dit online seminar denken we er samen over na hoe er meer openheid, vertrouwen en verbinding kan komen in jouw gemeente en hoe je meer ruimte kan geven aan mensen met psychische klachten. Het seminar is een aanvulling op de gelijknamige videocursus en bestaat uit vijf blokken: Attitude – Grenzen in het pastoraat – Godsbeelden – Depressie/Suïcide – Angst/Psychose.

Download hier het Framework Godsbeelden dat tijdens het online seminar wordt behandeld, en lees hier het Gebed waarmee het seminar wordt afgesloten.

Heb je vanuit het pastoraat vragen naar aanleiding van de inhoud van het online seminar? Stuur vrijmoedig een e-mail naar pastoraat@eleos.nl en er wordt contact met je opgenomen.

“Mijn wijkouderling heeft wel aangeboden op bezoek te komen. Maar ik weet het niet met dat praten over God. Als ik vertel wat ik werkelijk denk en voel, ben ik bang dat hij schrikt. Of dat hij met het vingertje gaat wijzen, of zeggen dat God goed is.”

“Ik praat bijna niet over mijn angst, want ik schaam me ervoor en vecht ertegen. Praten lucht me soms wel op. Ik wil dan wel graag serieus genomen worden in mijn angst. Adviezen als: bid maar om rust, of God bevrijdt je, helpen me niet. Want ik bid al om rust en ik weet dat God kan bevrijden.”

Handboek en online cursus

Eén op de vijf Nederlanders heeft een psychische stoornis. Het kan dus niet anders of iedere werker in het pastoraat krijgt hiermee te maken. In het Handboek pastoraat bij psychische problemen wordt informatie gegeven over de meest voorkomende psychische stoornissen en de gevolgen hiervan voor geloven en het pastoraat.

Bestel het boek

Psychische problemen hebben vaak gevolgen voor hoe iemand naar zichzelf, naar anderen en naar God kijkt. Als pastor is het belangrijk om daar weet van te hebben en wat de do’s en don’ts zijn in het contact. Weetwatjegelooft.nl en het Kicg ontwikkelden daarom een gratis online cursus bij het Handboek, waarin vijf thema’s worden behandeld: pastoraat en hulpverlening, angst, persoonlijkheidsproblematiek, depressie en suïcide en trauma. In de video’s krijg je handreikingen van zowel een hulpverlener als pastor, je hoort een ervaringsverhaal en een casus om over na te denken. Naast de video zijn er bij elk thema reflectievragen, materiaal ter verdieping en een gesprekshandleiding te vinden. De cursus is zowel individueel als in groepsverband te volgen.

Waarom kijken naar het online seminar?

Sprekers:

Als gemeente kun je zó belangrijk zijn voor mensen die het zwaar hebben, onder meer door met hen op te lopen in hun moeite en te delen in hun worstelingen rond God en geloof.  Daarvoor zijn wel kennis en vaardigheden nodig – en die kun je ontwikkelen met behulp van deze cursus.

Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog, rector Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos/ De Hoop ggz) en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Psychische aandoeningen zijn meestal zwaarder en moeilijker te dragen en te verdragen dan de lichamelijke. Dit vraagt invoelingsvermogen en doorzettingsvermogen voor wie hen wil bijstaan en begeleiden. God heeft als geen Ander oog voor deze specifieke moeiten, Hij merkt ze een voor een op, neemt ze serieus, en weegt alles in zijn hand.

Egbert Brink, pastor en universitair docent Oude Testament & Pastorale Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen

Partners

Met dank aan

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen