Op het randje. De actualiteit van vroegkerkelijke apologetiek

Aan de hand van voorbeelden uit  vroeg-kerkelijke bronnen laat prof. dr. Henk Bakker in dit college zien hoe apologeten als Athenagoras en Justinus de heersende cultuur in gaan om het christelijk geloof te verdedigen en tegenstanders als het ware in hun eigen zwaard laten vallen. Deze methodische aanvliegroute voor apologetiek vanuit de cultuur roept echter ook vragen op, omdat christendom en heidendom inhoudelijk niet mengbaar zijn. Hoe bruikbaar is deze apologetiek ‘op het randje’ vandaag de dag?

Ter verdieping

Terug naar: Verantwoord geloven > Geschiedenis