Openbaring, een open boek? Wegwijs in het laatste Bijbelboek

Hoe zou Openbaring door de eerste lezers/hoorders in de samenleving van Klein-Azië met hun wereld van keizerverering zijn begrepen? Hoe blijft de apokalyps ook in de 21e eeuw spreken?

Dr. Henk van de Kamp besteedt in dit college aandacht aan de opbouw van het bijbelboek Openbaring: de afwisseling van visioenen vol monsters, visioenen vol vrede en de liturgische momenten van aanbidding en stilte. Ook de leefomstandigheden van de christenen in de zeven gemeentes van Klein-Azië, het gebied waar de keizercultus het eerst werd gepromoot, worden belicht. Daarnaast geeft dit bijbelboek volop aanleiding om het gebruik van symbolen en de kracht van beelden te bespreken.

Ter verdieping

  • Lees het bijbelboek Openbaring
  • Dr. J. de Vuyst, De Openbaring van Johannes. Het laatste bijbelboek ingeleid en voorzien van aantekeningen, vertaald (Kok, Kampen 1987).
  • Dr. H.R. van de Kamp, Openbaring. Profetie vanaf Patmos. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament (Kok, Kampen 2000. Zesde druk Kok, Utrecht 2012). Koop hier
  • Dr. P.H.R. van Houwelingen, ‘Openbaring’, in: Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie (Kok, Kampen 2010), 141-166.

Presentatie

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Openbaring