Opening of the Congress with Stanley Hauerwas (1)

In deze video de opening van het congres met Stanley Hauerwas, 12 februari 2016, door Roel Kuiper.

A conversation with Stanley Hauerwas

Op 12 februari 2016 vond in Kampen het congres ‘Stanley Hauerwas in the Netherlands – Conversation with a radical theologian’ plaats. In deze videocursus de registratie van alle lezingen van die dag. De centrale vraag, gesteld aan elke spreker: ‘How do you value the influence of Hauerwas’ theology in The Netherlands?’
Let op: de video’s zijn volledig Engelstalig, zonder ondertiteling. De geluidskwaliteit was destijds minder goed dan je nu van ons gewend bent. Toch wilden we niemand deze video’s onthouden.

Stanley Hauerwas (1940) is een Amerikaanse theoloog, ethicus en intellectueel die zich veelvuldig uitspreekt in het publieke debat. Lange tijd was Hauerwas als professor verbonden aan Duke University in Durham, North Carolina. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse theologen, die theologie en kerk-zijn in het Westen vormgeven. Ethiek, hoe een kerk te zijn, geweldloosheid, secularisatie, en theologie van het baptisme zijn enkele thema’s waarmee Hauerwas een bijdrage heeft geleverd aan de theologie en het kerkelijk landschap in Nederland.

Terug naar: A conversation with Stanley Hauerwas