Opening studiedag over verzoening (1)

Lees bij deze cursus het boek Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Hoe kunnen dood en opstanding van één mens verlossing voor de hele mensheid betekenen? En hoe zit het met ‘genoegdoening’? Elke generatie gelovigen moet deze vragen steeds weer stellen en beantwoorden, vindt William den Boer.

Reinier Sonneveld stelt zichzelf deze vragen in zijn nieuwe boek Het vergeten Evangelie en komt met een antwoord. Den Boer benadrukt in deze video dat het enorm belangrijk is dat iédere christen zich deze vragen stelt. Hij vertelt ook hoe de studiedag is gestructureerd en leest Lukas 23: 32-43.

Verwerkingsvragen

  • William den Boer stelt dat ‘elke generatie christenen de vraag naar leven, dood en opstanding steeds opnieuw moet ontdekken en beantwoorden’. Hoe denk jij hierover? Is deze vraag en in het bijzonder het antwoord daarop niet onveranderlijk?
  • William den Boer vraagt zich in de lezing hardop af: ‘Zou ik wel helder en gefundeerd kunnen uitleggen hoe Jezus’ kruisdood mij kan verlossen?’ Beantwoord deze vraag eens voor jezelf.

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen – lezingen studiedag over verzoening

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kunnen het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke ‘Christus victor-benadering’ en het model van ‘Verzoening door voldoening’. Reinier Sonneveld voert in zijn nieuwste boek, Het vergeten Evangelie, een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. En waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van Verzoening door voldoening, stelt Sonneveld scherpe vragen bij de gedachte dat God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de schuld betaalt.

Sonnevelds boek was de aanleiding voor een studiedag op 8 maart 2019, over indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood. In deze videocursus kun je alle lezingen van die studiedag bekijken.

Terug naar: Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen

Beoordelingen

Duidelijk en eerlijk wordt benoemd dat niet alleen niet-christenen maar ook christenen moeilijk kunnen verwoorden wat het kruis betekent voor hen zelf en hoe Christus dan ons redt van onze misdaden.

Aangegeven wordt dat vanuit een boek van R.S. met antwoorden op deze vragen door meerdere gelovigen feedback wordt gegeven waarbij 2 verklaringsvisies worden gebruikt. Tot slot wordt een Bijbellezing uit het NT gelezen die kernen bevat waarom het gaat in deze geloofsbelijdenis.

S. Smit-Ruizendaal

Uitstekende inleiding op dit belangrijke thema.

Anonieme beoordeling

goed

goed

Anonieme beoordeling