Lessen

Toon als:

Jeremia

Lengte: 117 minuten

Jeremia – een klagende profeet? Wie aan Jeremia denkt, denkt wellicht aan een wat sombere profeet, die klaagde over zijn lot.…

Echtscheiding in de christelijke gemeente

Lengte: 117 minuten

In deze les aandacht voor een concreet onderwerp: echtscheiding in de christelijke gemeente. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is daarover…

Burgerlijk recht en kerkelijk recht

Lengte: 129 minuten

Dit college handelt over de eisen die vanuit het burgerlijk recht aan een goede rechtsgang worden gesteld. Kerkgenootschappen worden “geregeerd…

Prediker

Lengte: 102 minuten

De wijsheid van de Prediker levert een unieke bijdrage aan de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Door de eeuwen heen…

Dubbel denken

Lengte: 107 minuten

Christelijke ethiek is reflectie op het door Jezus Christus geheiligde leven. Daarin verschilt christelijke ethiek van andere vormen van ethiek.…

Recht op verzoening

Lengte: 128 minuten

Een kerkorde bevat veel bepalingen, regels en reglementen, maar door dit bos van wetjes loopt het pad van de verzoening.…

Meer dan regels

Lengte: 98 minuten

Ethiek zoekt naar het goede. Niet alleen in moeilijke keuzes die we moeten maken, maar ook in de volle breedte…

Tom Wright – Paulus

Lengte: 101 minuten

Je zou de apostel Paulus wel ‘de eerste theoloog van het christendom’ kunnen noemen. In veel artikelen en boeken die…

Genesis

Lengte: 111 minuten

Het boek Genesis omvat een grote tijdsperiode: van de schepping tot het ontstaan van de twaalf stammen van Israël. Uit die enorme…

Bijbelse lijnen achter de kerkorde

Lengte: 129 minuten

In dit college komt een aantal onderwerpen uit de kerkorde ter sprake, waarbij telkens wordt aangegeven hoe in de kerkorde bijbelse…

Tom Wright – De opstanding van Jezus

Lengte: 93 minuten

‘Het definitieve boek over de opstanding van Jezus Christus’, zo werd Wrights boek The Resurrection of the Son of God bij de…