Lessen

Toon als:

Dubbel denken

Duur: 107 minuten

Christelijke ethiek is reflectie op het door Jezus Christus geheiligde leven. Daarin verschilt christelijke ethiek van andere vormen van ethiek.…

Recht op verzoening

Duur: 128 minuten

Een kerkorde bevat veel bepalingen, regels en reglementen, maar door dit bos van wetjes loopt het pad van de verzoening.…

Meer dan regels

Duur: 98 minuten

Ethiek zoekt naar het goede. Niet alleen in moeilijke keuzes die we moeten maken, maar ook in de volle breedte…

Tom Wright – Paulus

Duur: 101 minuten

Je zou de apostel Paulus wel ‘de eerste theoloog van het christendom’ kunnen noemen. In veel artikelen en boeken die…

Genesis

Duur: 111 minuten

Het boek Genesis omvat een grote tijdsperiode: van de schepping tot het ontstaan van de twaalf stammen van Israël. Uit die enorme…

Bijbelse lijnen achter de kerkorde

Duur: 129 minuten

In dit college komt een aantal onderwerpen uit de kerkorde ter sprake, waarbij telkens wordt aangegeven hoe in de kerkorde bijbelse…

Tom Wright – De opstanding van Jezus

Duur: 93 minuten

‘Het definitieve boek over de opstanding van Jezus Christus’, zo werd Wrights boek The Resurrection of the Son of God bij de…

De lezer centraal

Duur: 124 minuten

In het bijbelonderzoek is er lange tijd veel aandacht geweest voor vragen rond de totstandkoming van de teksten. Vervolgens ging…

Delen in Christus en ons verstaan

Duur: 136 minuten

Theologische bezinning op hermeneutiek kan niet zonder bezinning op participatie in Christus. In Christus vinden we alle schatten van wijsheid…

Tom Wright – Hermeneutiek

Duur: 119 minuten

Bij hermeneutiek denk je misschien vooral aan de vraag: hoe lezen we de Bijbel? Tom Wright laat zien dat de…