Lessen

Toon als:

Is geloof in God verantwoord?

Lengte: 27 minuten

Er wordt vaak geroepen dat geloof in God (intellectueel) onverantwoord is, maar klopt dat eigenlijk wel? Het is van cruciaal belang dat we onze overtuigingen op een verantwoorde en niet op een onverantwoorde manier vormen. Maar wat is dat dan,…

‘Wees een heer, en beargumenteer’ – leren argumenteren

Lengte: 50 minuten

Wat is het belang van een goede argumentatie wanneer we nadenken over de verdediging van het geloof? Een slechte argumentatie kan onnodige bezwaren oproepen, het geloof belachelijk maken en leiden tot het handhaven van de eigen visie. Er is dan…

‘Het geloof verlangt het begrijpen’ – over geloof en rede

Lengte: 37 minuten

‘Als men tegen de beginselen van de rede ingaat, dan verzinkt men in het ongerijmde en belachelijke; als men alles aan de rede onderwerpt, dan blijft er in onze godsdienst geen plaats voor het mysterie en het bovennatuurlijke’, aldus Pascal…

Geloof je dat nu echt? Verantwoord geloven in een seculiere tijd

Preview

Lengte: 134 minuten

Als inleiding op de cursus Verantwoord geloven hielden de drie redacteuren van het Handboek Christelijke Apologetiek op 6 juli 2015 elk een lezing: Wim van Vlastuin ‘Altijd bereid tot verantwoording’. De noodzaak en inhoud van christelijke apologetiek Henk Bakker ‘Op…

Kerken in de participatiesamenleving

Lengte: 66 minuten

Cursus: Nederland participatieland
Veranderingen in de verzorgingsstaat bieden ruimte aan particulier en kerkelijk initiatief. Dit college baseert zich op de resultaten van onderzoek naar de veranderende rol van diaconaat. We staan stil bij wat kerkleden zelf willen en welke mogelijkheden dit biedt voor nieuwe…

De Russische ziel – Kuypers visie op de Oosterse Orthodoxie

Lengte: 106 minuten

De oosters-orthodoxe kerk is door het westerse christendom vrijwel vergeten. Kuyper kwam het in Rusland tegen en raakte onder de indruk van de devotie. Hij beschreef de Russische orthodoxie als een geloof zonder geschiedenis, met een nauwe mystieke relatie tussen…

Grondslag of perspectief? Over het nut van vorming en epistemologie

Lengte: 23 minuten

Kritiek op de moderniteit en haar preoccupatie met epistemologie lijkt een goede reden om afstand te nemen van grondslag- en funderingsdenken en meer uit te gaan van denken vanuit een perspectief. Hoe worden we gevormd tot goede bijbellezers? Het belang…

Contra sola Scriptura: de onvermijdelijkheid van een ander fundament

Lengte: 25 minuten

In deze lezing speelt dr. Maarten Wisse  'advocaat van de duivel' en concentreert hij zich eenzijdig op de problemen die het sola Scriptura met zich meebrengt. Sola Scriptura: overtreding van het tweede gebod Geloofsgemeenschap is gedwongen eigen rol bij interpretatie tekst…