Kerkgeschiedenis lessen

Toon als:

Christus krijgen: een nieuwe identiteit voor zondaren

Lengte: 17 minuten

Colleges ReformatieNu: Ingelijfd in Christus - over de doop
De Reformatie herontdekte hoe diep de zonde gaat. Luther, bijvoorbeeld, liet het beeld zien van de in zichzelf gekromde mens. Maar de Reformatie was ook radicaal waar het de remedie betrof: God geeft een nieuwe identiteit, die in geloof alleen…

De tijd is kort (10)

Lengte: 20 minuten

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening te komen tussen de GKv en de NGK. De Boer roept op om naar ‘slachtoffers’ van ‘kerkelijk machtsmisbruik’ te luisteren.…

De rol van de Theologische Hogeschool (5)

Lengte: 21 minuten

In deze lezing bespreekt George Harinck de roerige jaren ’60 aan de Kamper Theologische Hogeschool. Welke weg moesten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) inslaan? De weg naar binnen, of die naar buiten? Stonden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) als Ware Kerk werkelijk…

Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig (6)

Lengte: 18 minuten

Johan Schaeffer deed onderzoek naar het studentenprotest in de jaren zestig aan de TU Kampen. In deze lezing legt Schaeffer uit waarom hij de houding van de Senaat ten opzichte van de studenten ‘vroom zelfbedrog’ vindt. Een steen op de…

Kerkelijke eenheid (7)

Lengte: 22 minuten

Ab van Langevelde over ‘Opgeroepen naar het niveau van de wereldkerk’: Een veenhoviaanse benadering van kerkelijke verdeeldheid? Een steen op de maag Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen…

De Open Brief als tijdsdocument (4)

Lengte: 28 minuten

In zijn bijdrage aan Een steen op de maag bespreekt Erik de Boer de Open Brief, die de bakermat van de breuk vormde. Militaire termen als “luchtdoelraket” en “ongeleid projectiel” maakt hij onderdeel van zijn betoog. De Boer gaat niet…

Telder en het “Jansenisme” (3)

Lengte: 19 minuten

Geert van Dijk schetst in hoofdlijnen de theologische ideeën van de Zeeuwse onderwijzer Antheunis Janse. Hij bespreekt eveneens de invloed van deze opvattingen op de Bredase predikant Telder en op de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Van Dijk wil in deze lezing…

De context van de jaren zestig (2)

Lengte: 26 minuten

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen denken dat de Open Brief en de breuk die erop volgde, in het geheel niet pasten bij de tijdgeest van…