Praktische theologie lessen

Toon als:

Alles in het teken van het Koninkrijk

'Ik droom van een kerk waarin alles in het teken staat van het Koninkrijk', begint Wouter van Veelen deze tweede les. 'Een kerk waarin alle activiteiten gericht zijn op de voortgang van het Evangelie, waarin mensen met maar één ding…

Voorbereidingen treffen voor het grote feest

Als je God door Christus hebt leren kennen, wil je natuurlijk graag voor Hem leven. Maar hoe doe je dat, toegewijd en heilig leven? In de lessen over Praktijkveld 3 denken we na over het gebed als de kern van…

Inleiding: Toegewijd en heilig leven

Bij een nieuw leven uit genade, hoort de toewijding aan de weg van Christus en Zijn Koninkrijk. Je geeft daarin jezelf. Wees als Christus. Geef jezelf. Doe dat uit liefde. Dat is je godsdienst (Hebreeën 10). De kerk helpt daarbij.…

Afronding: Vertrouwen op de kracht van genade

Wilmer Blijdorp vat de kernboodschap samen van het tweede praktijkveld van kerk2030: Vertrouwen op de kracht van genade. Hoe kunnen we daarin groeien als christen en als kerk? Een pleidooi voor biechten, schuld belijden, stilstaan, verwondering, aanbidding en het genadig…

Genadig zijn

Een derde praktijk om te groeien in het vertrouwen op de kracht van genade heeft alles te maken met het slot van de meeste kerkdiensten: de zegen. De gemeente wordt dan de wereld ingestuurd met Gods genade: Ga zelf genadig…

Biechten en stil staan

Vormen van biechten en schuld belijden zijn essentieel voor leven uit genade en voor de kerk van de toekomst. Anders wordt ook de kerk een nepwereld, vol beste versies van jezelf. Heerlijk dat er een plek is waar je terecht…

Inleiding: Vertrouwen op de kracht van genade

De kerk beheert een groot geheim: de komst van het Koninkrijk van God onder de mensen, een rijk van liefde, goedheid, recht en genade, waarvan Christus Heer is. Dat Koninkrijk bestaat niet in woorden, maar is een kracht in de…

Biecht

Genade - een vertrouwd woord. Maar vertrouw je er ook echt op? Is genade voor jou een kracht in je dagelijks leven? Over die vragen denken we na in deze module. En we zoeken naar praktijken om te groeien in…

Afronding: Christus zien en God ontmoeten

In de kerk draait alles om Christus, om de persoonlijke ontmoeting met Hem. Christocentrisch bijbellezen is daarom een centrale geloofsprakijk. Hoe ga jij daar concreet mee aan de slag? Persoonlijk, en als gemeente?

Christus ontmoeten

Hoe ontmoeten wij Christus? De Bijbel is het kleed van Jezus, daarin ontmoet je Hem. Daarin gaat het om een echte relatie, om een persoonlijke ontmoeting met de levende Christus.

Woord en Christus

Hoe ontmoeten wij Christus? De Bijbel is het kleed van Jezus, daarin ontmoet je Hem. Daarin gaat het om een echte relatie, om een persoonlijke ontmoeting met de levende Christus.

God ontmoeten

God ontmoeten... Wat kan ik daar nu over zeggen? Kan dat wel? Dat is de spannende vraag. God openbaart zich in de Bijbel aan veel mensen, maar hoe zit dat met jou en mij? Hoe ken ik Hem, in 2021,…