Papyrus en perkament: op zoek naar het oorspronkelijke Nieuwe Testament (2)

Een oefening in onzekerheid

De vele, verschillende handschriften die er zijn: wat betekent dat voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? Een vraag die centraal staat in deze videoles. Uiteindelijk blijkt de confrontatie met de wereld van de handschriften een oefening in omgaan met onzekerheid. Een oefening die Bart Kamphuis met je aangaat deze les, wanneer hij diverse, concrete Bijbelteksten bespreekt.

Verwerkingsvragen

  • Wat vind je ervan dat er zoveel mis is gegaan bij de overlevering, en dat de tekst op sommige plekken nooit (helemaal) zeker zal worden?
  • Wat vind jij: moet er in de kerk wel of niet gepreekt worden over het verhaal van de overspelige vrouw?
  • Herken je iets van het ‘God willen kunnen vastpakken’, in je omgang met de Bijbel of misschien op een andere manier?

Ter verdieping

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu

Beoordelingen

Interessant en bedroevend

De docent beschrijft op een interessante wijze hoe hij denkt over tekstkritiek en de oorspronkelijke talen.

Toch worden alle zaken alleen op een wetenschappelijke en menselijke wijze benaderd. Er wordt vergeten dat God belooft heeft om Zijn Woord te bewaren, “Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten dien hij aanblaast.
De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.” (Ps. 12:7-8). God zou anders wel aandacht hebben gegeven om Zijn Woord geinspireerd op papier te zetten, zonder fouten, maar niet de mogelijkheid hebben om deze te bewaren tot vandaag de dag.

C van Steenselen

Razend interessant en zeker leeerzaam.

Zo belangrijk tijdens een orientatie op een studie Theologie.

Bas Mijnster