Pastoraat in soorten en maten (2)

Pastoraat is veelzijdig en veelkleurig. Je visie op pastoraat werkt door in je houding en gedrag als pastor. Live uitgebeelde pastorale gesprekken en uitleg van docenten Willem van der Horst en Peter van de Kamp maken dit inzichtelijk en helpen jou je plaats te bepalen.

In deze tweede videoles van de Basiscursus Pastoraat krijg je een verhelderende toelichting op kerygmatisch, therapeutisch en hermeneutisch pastoraat, de drie basisconcepten. Ook wordt het verschil verduidelijkt tussen onderling, ambtelijk en professioneel pastoraat. Welke positie is de jouwe?

Verwerkingsvragen

  • Met welk basisconcept van pastoraat ben je opgegroeid (denk je) en bij welk basisconcept voel je je nu het meest thuis?
  • In hoeverre ben je het eens met de keuze voor de hermeneutische benadering in deze cursus?
  • Met welke vorm van pastoraat (onderling, ambtelijk of professioneel) heb je de meeste ervaring en met welke vorm zou je meer ervaring willen opdoen?

Ter verdieping

  • Peter van de Kamp, Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, Utrecht, 2013.
  • Willem van der Horst, Handboek voor pastors, Amsterdam, 2015.
  • Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal, Amsterdam, 2014.
  • Interview op CIP.nl met Willem van der Horst.

Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat is dan ook bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.

Heb je de basiscursus afgerond? Volg dan ook de tweedaagse training in narratief pastoraat: De pastor als tolk en gids.

 

Terug naar: Basiscursus Pastoraat