Paulus en Korinte. Apostel en gemeente in gesprek

Twee van Paulus’ brieven aan de christenen te Korinte bleven bewaard voor het nageslacht. Op het eerste gezicht bespreekt de apostel een hele reeks losstaande items. Maar wie beter kijkt, ontdekt op een dieper niveau een verrassende samenhang. Waar, wanneer en waarom schreef Paulus deze brieven? Hoe getuigen zij van een doorgaand gesprek met deze gemeente? En hoe kan dit richting geven aan ons eigen (gemeente)leven?

Het gesprek tussen Paulus en ‘zijn’ gemeente is leerzaam voor christenen en christengemeenten van alle tijden. Het laat zien hoe de fundamenten van het christelijke geloof concreet kunnen doorwerken (of niet) in het leven van de individuele christen en de gemeente.

Presentatie  Literatuur

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Korinthe