‘Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.’ Over de plaats van de mens in de kosmos en verschuivingen in de theologie (9)

En God zag dat het goed was
Bestel hier het boek

Wat betekent het als we bedenken dat de geschiedenis van de mens op de geologische tijdschaal zich beperkt tot de dikte van het ‘behangetje’ in een kamer van 40 bij 40 meter? Heeft dit consequenties voor de theologie?

In deze video bespreekt Kees van der Kooi deze consequenties voor de antropologie, de eschatologie, de pneumatologie en de godsleer.

Terug naar: En God zag dat het goed was