Burgerschap en onze rol in de samenleving

Politiek – Roel Kuiper (3)

Heeft president Putin een geweten? Is oorlogsgeweld te rechtvaardigen? Mag een overheid maatregelen opleggen aan boeren, als die tegen het boerenbelang ingaan? Is prostitutie geoorloofd als het bij wet is geregeld? Hoe moet de politiek een samenleving in goede banen leiden? Bestaat er een scherp onderscheid tussen goed en kwaad, waar de politiek zich naar moet richten? Gaan ethiek en politiek wel samen?
Over deze vragen gaat het in dit college. Er zijn mensen die menen dat ethiek en politiek niets met elkaar te maken hebben. Politiek is voor hen een strijd om de macht. Wie de macht heeft mag bepalen wat er moet gebeuren. Wie denkt dat in de politiek ‘spelletjes’ worden gespeeld, zal niet gauw onder de indruk zijn van het ‘ethische’ in de politiek. De indruk kan blijven hangen dat het politici gaat om de macht en het behoud van de macht.
Toch is dit beslist niet het hele verhaal. In de politiek worden wetten gemaakt en die beslissen per definitie over goed en kwaad. Dan is er ook ethiek van toepassing, een opvatting of leer omtrent goed en kwaad. We zullen zien dat ethische keuzes een grote rol spelen in de politiek en op de achtergrond de richting van de discussies bepalen. Hoe dat werkt komt in dit college aan de orde.

Vraag

Welke waarden wil jij meebrengen naar de samenleving?

Terug naar: Ecologie, economie, politiek en cultuur > Politiek